BIZCITI Hồ Tùng Mậu

5.02.2021

BIZCITI Hồ Tùng Mậu (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà kết hợp giữa căn hộ cho thuê và mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi BIZ...

BIZCITI Trần Quốc Vượng

5.02.2021

BIZCITI Trần Quốc Vượng (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà kết hợp giữa căn hộ cho thuê và mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi BIZ...

BIZCITI Hàm Nghi

5.02.2021

BIZCITI Hàm Nghi (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà cho thuê mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi BIZ LEASING – Hệ thống bất động sản...

BIZCITI Trung Lương 15

5.02.2021

BIZCITI Trung Lương 15 (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà kết hợp giữa căn hộ cho thuê và mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi BIZ...

BIZCITI Dương Tử Giang

5.02.2021

BIZCITI Dương Tử Giang (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà kết hợp giữa căn hộ cho thuê và mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi BIZ...

Bizciti Hồ Huân Nghiệp

5.02.2021

BIZCITI Hồ Huân Nghiệp (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà kết hợp giữa căn hộ cho thuê và mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi BIZ...

BIZCITI An Thượng 38

5.02.2021

BIZCITI An Thượng 38 (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà kết hợp giữa căn hộ cho thuê và mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi BIZ...

BIZCITI Ỷ Lan Nguyên Phi

5.02.2021

BIZCITI Ỷ Lan Nguyên Phi (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà kết hợp giữa căn hộ cho thuê và mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi...

BIZCITI Khuê Mỹ Đông 01

5.02.2021

BIZCITI Khuê Mỹ Đông 01 (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà kết hợp giữa căn hộ cho thuê và mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi...

BIZCITI Hoàng Hoa Thám

5.02.2021

BIZCITI Hoàng Hoa Thám (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà kết hợp giữa căn hộ cho thuê và mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi BIZ...

Back To Top