Sản phẩm

BIZCITI Hồ Tùng Mậu

BIZCITI Hồ Tùng Mậu

BIZCITI Hồ Tùng Mậu (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà kết hợp giữa căn hộ cho thuê và mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi BIZ LEASING – Hệ thống bất động sản cho thuê. Căn hộ rộng...

Đọc thêm
BIZCITI Trần Quốc Vượng

BIZCITI Trần Quốc Vượng

BIZCITI Trần Quốc Vượng (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà kết hợp giữa căn hộ cho thuê và mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi BIZ LEASING – Hệ thống bất động sản cho thuê. Căn hộ rộng...

Đọc thêm
BIZCITI Hàm Nghi

BIZCITI Hàm Nghi

BIZCITI Hàm Nghi (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà cho thuê mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi BIZ LEASING – Hệ thống bất động sản cho thuê. Với giá cả phải chăng, đa dạng, chúng tôi chắc...

Đọc thêm
BIZCITI Trung Lương 15

BIZCITI Trung Lương 15

BIZCITI Trung Lương 15 (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà kết hợp giữa căn hộ cho thuê và mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi BIZ LEASING – Hệ thống bất động sản cho thuê. Căn hộ rộng...

Đọc thêm
BIZCITI Dương Tử Giang

BIZCITI Dương Tử Giang

BIZCITI Dương Tử Giang (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà kết hợp giữa căn hộ cho thuê và mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi BIZ LEASING – Hệ thống bất động sản cho thuê. Căn hộ rộng...

Đọc thêm
Bizciti Hồ Huân Nghiệp

Bizciti Hồ Huân Nghiệp

BIZCITI Hồ Huân Nghiệp (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà kết hợp giữa căn hộ cho thuê và mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi BIZ LEASING – Hệ thống bất động sản cho thuê. Căn hộ rộng...

Đọc thêm
BIZCITI An Thượng 38

BIZCITI An Thượng 38

BIZCITI An Thượng 38 (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà kết hợp giữa căn hộ cho thuê và mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi BIZ LEASING – Hệ thống bất động sản cho thuê. Căn hộ rộng...

Đọc thêm
BIZCITI Ỷ Lan Nguyên Phi

BIZCITI Ỷ Lan Nguyên Phi

BIZCITI Ỷ Lan Nguyên Phi (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà kết hợp giữa căn hộ cho thuê và mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi BIZ LEASING – Hệ thống bất động sản cho thuê. Căn hộ...

Đọc thêm
BIZCITI Khuê Mỹ Đông 01

BIZCITI Khuê Mỹ Đông 01

BIZCITI Khuê Mỹ Đông 01 (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà kết hợp giữa căn hộ cho thuê và mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi BIZ LEASING – Hệ thống bất động sản cho thuê. Căn hộ...

Đọc thêm
BIZCITI Hoàng Hoa Thám

BIZCITI Hoàng Hoa Thám

BIZCITI Hoàng Hoa Thám (nhãn hiệu mới của BIZ RESEIDENCE) là tòa nhà kết hợp giữa căn hộ cho thuê và mặt bằng kinh doanh, văn phòng. Được quản lý bởi BIZ LEASING – Hệ thống bất động sản cho thuê. Căn hộ rộng...

Đọc thêm
Back To Top